Facebook–ը մեկնաբանությունների համակարգի նոր տարբերակ է մշակում, որը հնարավոր կլինի օգտագործել նաև ցանցից դուր

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup
This site is powered by
www.hovnet.am