Ռիբակի նյարդերը տեղի են տալիս. Նա կոտրել է ջութակը հենց բեմի վրա
This site is powered by
www.hovnet.am